Is DUO-wonen dé oplossing voor tekorten op de Gestelse woningmarkt?

Brabants Dagblad 23 maart 2021

Joep Meijs van PPA: ,,Het is al langer bekend dat Nederland vergrijst. Ook Sint-Michielsgestel. Een andere trend is dat senioren langer thuis blijven wonen zodat de zorgkosten worden gedrukt. Dat wordt ook aangemoedigd. Maar dan leven ze vaak in een veel te grote woning met zijn tweeën of zelfs alleen. Ze zouden met kleiner toe kunnen. Tegelijkertijd kunnen starters en jongeren maar steeds geen woning vinden. Ronduit schaarste op de woningmarkt. In een VNG-magazine las ik een idee dat in Son en Breugel wordt onderzocht, dat heet DUO-wonen.”

Beweging in de woningmarkt

DUO-wonen betekent dat je je woning splitst in twee kadastrale eenheden. Zo ontstaan er twee woningen. De senioren beneden, de jongeren boven, bijvoorbeeld. Een seniorenmakelaar zoekt de senioren op om te kijken wat de mogelijkheden zijn en of ze willen. Hij begeleidt de senioren en hun woningbehoefte. Desgewenst verhuizen ze naar een andere, kleinere woning, als die beschikbaar is. En zo komt er meer beweging in de woningmarkt voor starters en jonge gezinnen.

Wil Gestel wel?

Meijs : ,,De ene manier is dus een grote woning splitsen in twee wooneenheden. De andere is senioren laten verhuizen naar kleinere woonruimte, zodat voor jonge gezinnen er nieuwe kansen ontstaan op de woningmarkt. Ik ben benieuwd of de gemeente dit wil onderzoeken en of ze dit concept wil toepassen?”

Nader onderzoek

Sint-Michielsgestel lijkt zeker niet onwelwillend te staan tegenover DUO-wonen. ,,Wij willen dit zeker onderzoeken. Het lijkt een kansrijke manier voor de gemeente om bij te dragen aan een betere inzet van de bestaande woningvoorraad en veranderende woningbehoeften van bewoners", zo geeft de gemeente te kennen.

Lijkt op verhuiscoach bij huurwoningen

Een seniorenmakelaar inzetten, dat vindt de gemeente een stap te ver gaan. ,,Dat is geen rol voor de gemeente. Maar veel eerder een rol voor marktpartijen die zich op dit vlak willen bewegen. Woningcorporaties zoals JOOST zijn die weg al ingeslagen als het gaat om huurwoningen. Zij zetten al zeer succesvol verhuiscoaches in die senioren begeleiden om te verhuizen naar kleinere appartementen, zodat grotere huurhuizen met een tuin beschikbaar komen voor nieuwe huurders.”

Bij onderzoek betrekken

Sint-Michielsgestel geeft aan het adres van de PPA te kennen dat ze nog dit jaar met een nieuwe woonvisie aan de slag gaat. ,,Thema’s als woningsplitsing, vergrijzing en wonen en zorg komen in die nieuwe visie aan bod. Dus kunnen we dit onderwerp van DUO-wonen daarbij in ons onderzoek betrekken. Ook het idee van een Knarrenhof (woonvorm voor ouderen bij elkaar).” Hier had de PvdA nadrukkelijk om gevraagd om dat te bekijken.

Gevolgen in beeld brengen

En onderzoek is volgens Gestel wel nodig. ,,Ingrijpen in de bestaande woningvoorraad kan gevolgen hebben die onomkeerbaar zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld toenemende verkeersdrukte als gevolg van extra woonfuncties. Dat DUO-wonen lijkt nu op korte termijn soelaas te bieden voor het woningtekort. Maar we willen ook op de langere termijn de gevolgen bekijken van zulke nieuwe woonideeën.”

Terug