Projecten

Pivot Park Oss
Pivot Park Oss

Lijn Ontwikkeling BV is, in samenwerking met VKZ BV, gestart met de begeleiding van het proces voor tijdelijke huisvesting op het Pivot Park in Oss.
Pivot Park is een van de snelst groeiende campussen van Nederland, in een van de meest wetenschappelijke steden van het land. Met een bewezen staat van dienst om op voort te bouwen, gaat de campus nu voorwaarts met de volgende groeifase. De sleutel hiervoor is uitbreiding. #innovation #pharmacie

https://www.pivotpark.com/

Klimaatadaptatie in Noord-Brabant
Klimaatadaptatie in Noord-Brabant

Samen met Esplanada Advies stelt Lijn Ontwikkeling een plan van aanpak op voor de provincie Noord-Brabant.

Doel van de voorliggende aanpak is om in Brabant een versnelling aan te brengen in de stedelijke klimaatadaptatie, vanuit een intensivering van de samenwerking tussen gemeenten, ontwikkelaars en corporaties. Daarmee kan opschaling plaats vinden tot een Brabant brede aanpak eind 2021.

Gebiedsstudie Tilburg
Gebiedsstudie Tilburg

Voor onze opdrachtgever ontwikkelen we samen met 2 andere ontwikkelaars een gebiedsvisie voor een potentiële herontwikkelingslocatie.

Herontwikkeling Leonardusbuurt Helmond
Herontwikkeling Leonardusbuurt Helmond

Namens woningcorporaties Volksbelang en Bergopwaarts verzorgd Lijn Ontwikkeling het procesmanagement voor de herontwikkeling van de wijk Leonardusbuurt. Het gehele project heeft een verwachte doorlooptijd van 2020 tot 2028.

Floriade Expo 2022 Almere
Floriade Expo 2022 Almere

In Almere vindt in 2022 de Floriade Wereld Expo plaats. Hier presenteert de Nederlandse tuinbouw in de vorm van een 'living lab' innovaties en oplossingen voor duurzame en leefbare steden. Lijn Ontwikkeling verzorgt als projectmanager de ontwikkeling van een deel van het vastgoed op de expo. Na afloop van de Floriade Expo 2022 wordt de locatie omgebouwd tot de duurzame woonwijk 'Hortus'.

Orthen-Links ‘s-Hertogenbosch
Orthen-Links ‘s-Hertogenbosch

Aan de noordkant van de Bossche binnenstad, ten westen van de Orthenseweg, ligt Orthen-Links. Deze wijk is klaar voor een nieuwe start door de sloop van circa 230 woningen en de realisatie van 168 woningen en 50 appartementen. De eerste woningen zijn in 2014 gesloopt. De laatste woningen worden in 2020 opgeleverd. Lijn Ontwikkeling adviseert en ondersteunt BrabantWonen op het gebied van de grondexploitatie.

Zonneweide Liempde
Zonneweide Liempde

De locatie Zonneweide in Liempde is in 2015 door de gemeente Boxtel aangewezen als potentiële ontwikkellocatie. Lijn Ontwikkeling ontwikkelt in samenwerking met Earth & Eternity als gedelegeerd projectontwikkelaar circa 30 grondgebonden woningen.

Het Dorp Arnhem
Het Dorp Arnhem

Het Dorp in Arnhem is landelijk bekend door de televisieactie van Mies Bouwman in de jaren 60. Nu, inmiddels ruim vijftig jaar na de bouw van Het Dorp, vragen de veranderingen in de zorg om vernieuwing van Het Dorp. De vernieuwing van Het Dorp wordt stapje voor stapje aangepakt. De eerste fase, de bouw van zesendertig nieuwe zorgappartementen, is in 2020 opgeleverd. In de jaren daarna wordt de rest van Het Dorp vernieuwd. Lijn Ontwikkeling verzorgt het projectmanagement namens Siza.

De vernieuwde Ertveldplas+ 's-Hertogenbosch
De vernieuwde Ertveldplas+ 's-Hertogenbosch

In een samenwerking tussen het Waare Huis, LOS Stadomland en Lijn Ontwikkeling is er een herontwikkelingsstudie gedaan naar woningbouw aan de Ertveldplas in 's-Hertogenbosch. Dit project het Ertveldplas+ komen recreatie, wonen en energie samen. Het voorstel is gepresenteerd aan de gemeente 's-Hertogenbosch.

Centrumplan Doorwerth
Centrumplan Doorwerth

Doorwerth mist al jaren een echt dorpshart. Er is sprake van een dorpskern zonder echte ontmoetingsplek. Ook is de openbare ruimte en het aanwezige vastgoed in het centrum gedateerd. Dit grote gemis aan kwaliteit was de aanleiding voor meerdere inwoners van Doorwerth om de handen ineen te slaan en te gaan werken aan hun centrumplan door het opzetten van een kerngroep. De kerngroep is met hulp van LOS stadomland de uitgangspunten gaan vertalen naar een echt ruimtelijk plan. Lijn Ontwikkeling heeft LOS stadomland geadviseerd op het gebied van de grond- en opstalexploitatie.

Dommelhof Boxtel
Dommelhof Boxtel

Aan de Dommel en nabij het centrum van Boxtel verzorgt Lijn Ontwikkeling in opdracht van Earth & Eternity het projectmanagement van een inbreidingslocatie gericht op seniorenhuisvesting.