Ons Team

Jeroen Peeters

senior projectmanager ontwikkeling

Als eigenaar van Lijn Ontwikkeling B.V. richt ik me met mijn team op de conceptuele ontwikkeling van leefomgevingen vanaf eerste initiatief tot realisatie. Dit in de breedste zin van het woord, met name door het invullen van zorg- en woonvraagstukken gecombineerd met de inrichting van het openbaar gebied. We zijn hierin de gedelegeerd opdrachtgever, contract- of procesmanager maar bovenal de verbindende factor tussen mensen.
Jorrit Oversteeg

senior projectmanager realisatie

Als partner van Lijn Ontwikkeling Projecten B.V. ligt mijn focus op het ontwerp, gebruik en realisatie van de ontwikkelingen. Hierbij wordt de expertise ingebracht vanaf het concept van de eerste initiatief fase tot en met oplevering en gebruik. De realisatie wordt verzorgd in eigen beheer of als gedelegeerd projectmanager voor een ontwikkelaar/aannemer. Daarnaast ondersteun ik aannemers en installateurs bij het tendermanagement en opstellen van aanbestedingsdocumenten.
Bas Peeters

junior projectmanager

In mijn rol als junior projectmanager houd ik me bezig met voorbereidend werk van projectlocaties. Ik stel financiële haalbaarheidsstudies en memo's op van herontwikkelingslocaties, tenders, en projecten. Vanuit mijn achtergrond als masterstudent Urban Systems & Real Estate aan de TU Eindhoven word ik enthousiast van technische en procesmatige vraagstukken.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Lijn Ontwikkeling zijn we ervan overtuigd dat ondernemen meer is dan een dienst verlenen. Als onderneming staan wij tussen bouwers, gemeenten, architecten en inwoners. Vanuit deze rol proberen we ook meerwaarde te creeëren voor de omgeving in de vorm van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Dit doen we door sponsoring van hockeyclub MEP en van voetbalvereniging ODC in Boxtel. Daarnaast steunen we het solarboat-team van het Baanderherencollege in hun onderzoek naar duurzaam transport over water en hebben we Stichting Dommelbimd ondersteund bij de herontwikkeling van een paardenschuur naar een ruimte ten behoeve van educatieve activiteiten.

Daarnaast ondertekent Lijn Ontwikkeling het grondstoffenakkoord vastgesteld door de Rijksoverheid. Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie - Nederland circulair in 2050 - te halen. Er gebeurt al heel veel op circulair gebied, maar er is nog meer nodig en het moet en kan sneller.
Voor onze projecten werken we onder andere samen met de volgende adviseurs: