Rondleiding klimaatadaptatie Tilburg

Vrijdag 1 oktober organiseerden Twan Tiebosch (Esplanada Advies B.V.) en Jeroen Peeters (Lijn Ontwikkeling B.V.) in Tilburg een rondleiding voor de Provincie Noord-Brabant over klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving.

Gezien de klimaatontwikkelingen is het nodig om de gebouwde omgeving in de komende tientallen jaren op verschillende manieren aan te passen, zodat deze beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tilburg is een interessante stad in dit opzicht, aangezien er in de komende jaren in zes belangrijke straten de ondergrondse kabels en leidingen vervangen zullen moeten worden. De gemeente grijpt dit aan als mogelijkheid om in deze straten verschillende aanpassingen te doen ten behoeve van klimaatadaptatie.

Zo wordt er meer groen toegevoegd ter vermindering van de hittestress in de zomer, maar er worden ook andere innovatieve en duurzame technieken toegepast. Regenpijpen worden bijvoorbeeld afgekoppeld, zodat het hemelwater geïnfiltreerd wordt. Ook zal het regenwater via extra aangelegde plantenbakken in de toekomst gemakkelijker in de bodem kunnen zakken. Deze combinatie van maatregelen zorgt ervoor dat het water lokaal opgeslagen wordt, wat weer helpt bij het voorkomen van droogte in de zomer.

Als laatste wordt er bewust meer verscheidenheid aangebracht in de groenvoorziening. Zo wordt de biodiversiteit verhoogd, wat opnieuw de klimaatbestendigheid ten goede komt.

Kort samengevat was het een geslaagde dag, waarin we veel opgestoken hebben over hoe de leefbaarheid in de gebouwde omgeving nu en in de toekomst verder verbeterd kan worden!

Terug