Sociale woningbouw Orthen-Links

Nieuwbouw voor een verouderde volksbuurt is een uitdaging. Verzet is aan de orde bij een deel van de bewoners maar ook het besef dat de woningen op zijn. Het is tijd voor een nieuwe wijk. Geurst & Schulze architecten ontwierp hiervoor het stedenbouwkundig plan en het appartementengebouw Villa Orthen. Het herverkavelen van de basisverkaveling en de selectie van oorspronkelijke kwaliteiten vormen de grondslag van het ontwerp voor het plan van 175 woningen.

Het wonen in de wijk Orthen-Links bevat drie ruimtelijk verschillende milieus. Men woont in de woonstraat, de groene open Donk of aan de groene rand. Ieder deel omvat een specifiek ruimtelijke beleving. Een aantal sterk aanwezige gegevens komen in beeld na een inventarisering vooraf: ingetogen metselwerkarchitectuur met specifieke details, aandacht voor voordeuren, kroonlijsten en ornamentiek door bijzondere metselwerkverbanden en kleuraccenten.

Na bestudering van de opdracht voor de sociaal beladen wijk is de basisverkaveling in het stedenbouwkundige plan verbijzonderd. Er ontstaan diepe tuinen met smalle woningen en ondiepe tuinen met brede woningen door iedere woning evenveel grond te geven. Dit levert een grote plandifferentiatie op doordat er meerdere woningindelingen mogelijk zijn. De woonkamer van een woning kan zo straatgericht zijn of tuingericht. Ook de bezonning en de contouren van het plan hebben invloed op de ontwikkeling van de kavels en de woningbreedtes.

Vijf woningtypes in drie kleuren baksteen en drie kleuren pannen geven een grote vari√ęteit. Kleine gevelsprongen en verspringende gootlijnen versterken de verschillen. Tevens is er aandacht besteed aan brievenbussen, huisnummers, schoorstenen, hemelwaterafvoer en buitenverlichting. Het resultaat is een nieuwe sociale woonwijk waarin de samenhang van oorspronkelijk aanwezige kenmerken in een nieuw elan een opgewekt woonklimaat oplevert.

Lijn Ontwikkeling B.V. adviseert BrabantWonen in de grondexploitatie

https://architectenweb.nl/proj...

Terug